activități de promovare și susținere a voluntariatului

urmărim în special formarea de competențe sociale și culturale în contexte practice, în rândul tinerilor și adulților indiferent de mediul social sau cultural din care provine. Solidaritatea reprezintă unul dintre reperele noastre fundamentale ca oameni și mai ales ca profesioniști în domeniul social, educativ, cultural.